• Snelle levering vanaf 3,5€
  • Ecologisch
  • Handgemaakt in België

Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS & EIGENDOM

Wasbaremondmaskers.be is een product van Coucou Castor. Deze website is eigendom van Inge Claes

Hagenbroeksesteenweg 112
2500 LIER
info@coucoucastor.be
+32 (0)494 45 78 79
BTW 0717.536.417

Coucou Castor is een eenmanszaak die opgericht werd door een natuurlijk persoon. Dit is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

Voor Coucou Castor zijn kwaliteit en een goede service belangrijk. Om dit te bereiken, leg ik graag enkele afspraken vast in de algemene voorwaarden. Wanneer je een bestelling plaatst bij Coucou Castor ga je dus akkoord met deze voorwaarden.

Coucou Castor heeft steeds het recht om deze voorwaarden te wijzigen conform de wettelijke voorwaarden.

1. ALGEMEEN

De klant is de wederpartij die een overeenkomst met Coucou Castor aangaat.

Coucou Castor – Inge Claes is de maakster van wasbare mondmaskers. De overeenkomst is elke afspraak tussen Coucou Castor en de klant.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor. Enkel na schriftelijke goedkeuring door Coucou Castor kan van deze voorwaarden afgeweken worden.

De klant aanvaardt door zijn bestelling via e-mail en betaling via overschrijving de algemene voorwaarden en verklaart zich hiervan bekend te zijn. Coucou Castor erkent dat elektronische communicatie kan dienen als bewijs voor de goedkeuring van de opdracht/ de bestelling.

2. PRIJZEN EN OFFERTES

Coucou Castor behoudt zich het recht om de prijzen op de website met directe ingang te wijzigen. De prijzen zijn in euro en vrijgesteld van BTW.

Een offerte is steeds vrijblijvend. De prijzen die in de offerte vermeld worden zijn 2 weken geldig.

3. OPDRACHT

De overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor komt tot stand na bevestiging van de de opdracht via e-mail door de klant aan info@coucoucastor.be. Coucou Castor is gemachtigd om opdrachten te weigeren zonder een reden te vermelden. Hiervoor zal Coucou Castor contact opnemen met de klant.

5. LEVERING, LEVERINGSTERMIJN EN BETALING

Coucou Castor streeft ernaar de mondmaskers zo snel als mogelijk te leveren. Mondmaskers die op voorraad zijn worden dezelfde dag of de volgende werkdag verzonden. Voor mondmaskers op maat (kindermodel, andere prints of grote aantallen) wordt de levertermijn bij bestelling afgesproken.

Daar deze activiteit een bijberoep is, zijn standaardtermijnen moeilijk te bepalen. Haast en spoed zijn zelden goed. Handwerk vraagt enige tijd om tot stand te komen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding. Evenmin geeft dit het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

Na het bevestigen van de bestelling via e-mail wordt er afgerekend via overschrijving. Betalen kan via overschrijving en dient binnen de 14 dagen na het bevestigen van de opdracht te gebeuren.

IBAN: BE53 9733 59105653
BIC: ARSPBE22
op naam van Coucou Castor te Lier.

6. ANNULERING & HERROEPINGSRECHT

De klant kan de bestelling van mondmaskers op voorraad annuleren indien de mondmaskers nog niet verzonden zijn. Als het maakproces van handwerk voor mondmaskers op maat (kindermodel, andere print, grote aantallen) reeds gestart is, kan deze bestelling niet meer geannuleerd worden.

Eenmaal verzonden is op al deze mondmaskers is wegens hygiënische redenen geen herroepingsrecht mogelijk.

7. GARANTIES EN KLACHTEN

Coucou Castor werkt met kwaliteitsvolle katoenen stoffen en naait met oog voor detail. Een kleur op beeldscherm kan afwijken tegenover het afgewerkte mondmasker. Coucou Castor is niet verantwoordelijk voor afwijkingen. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot een korting, schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

De klant controleert steeds de juistheid van de gegevens. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Alle mondmaskers die door Coucou Castor worden gemaakt, zijn met de grootste zorg genaaid, in huiselijke sfeer en onder hygiënische omstandigheden.

Mocht je niet tevreden zijn met het geleverde werk of service, dan kan je contact opnemen via info@coucoucastor.be. Coucou Castor zal dan ook haar uiterste best doen om deze klacht zo snel als mogelijk te behandelen.

Coucou Castor is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen tijdens het transport van jouw bestelling (beschadiging of verlies). Neem steeds binnen 3 dagen contact op via info@coucoucastor.be. Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Reeds verstuurde mondmaskers kunnen wegens hygiënische redenen niet terug genomen worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Coucou Castor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Coucou Castor verzonden producten. Vanaf het moment dat de mondmaskers verzonden zijn via b-post kan Coucou Castor hier geen invloed meer op uitoefenen. Coucou Castor is dan ook niet aansprakelijk voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Dit geeft geen enkel recht op een schadevergoeding, korting of het ontbinden van de overeenkomst.

9. OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Coucou Castor steeds het recht om de overeenkomst op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Hiervoor zal Coucou Castor steeds schriftelijk contact opnemen met de klant om tot een gepaste oplossing te komen.

10. PRIVACY & GEGEVENSBEHEER

Coucou Castor houdt zich aan de Belgische en Europese wetgeving en de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Coucou Castor gebruikt in functie van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling (betalingstransacties & leveringen via b-post).

Deze worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht.

Er worden geen commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.

Coucou Castor houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te bekijken welke pagina’s van www.wasbaarmondmasker.be in welke mate bezocht worden. De klant beschikt uiteraard steeds over het recht van toegang tot en verbetering van zijn gegevens. Alsook de verwijdering van zijn gegevens. Boekhoudkundig bewaart Coucou Castor gedurende 7 jaar de gegevens op facturen van geleverde opdrachten.

11. AUTEURSRECHT & INTELLECTUELE EIGENDOM

Niets van deze website mag gekopieerd worden, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Coucou Castor.

Coucou Castor geeft de klant de toestemming om foto’s van de wasbare mondmaskers op sociale media te delen. Graag zelfs! Doe dit steeds met respect én met vermelding van @wasbaarmondmasker.be en #coucoucastor.

Heb je zelf foto’s die ik mag posten? Dan ontvang ik die heel graag! Coucou Castor behoudt steeds het recht om deze foto’s te laten verwijderen.

12. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op elke overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor is het Belgisch recht van toepassing. Dit is ook het geval wanneer de woonplaats van de klant zich in het buitenland bevindt. In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement Antwerpen.